Met behulp van deze software wordt (de installatie van) het project in 3D uitgewerkt. Het resultaat hiervan is dat alle betrokken partijen sneller en doeltreffender inzicht verkrijgen in de te bouwen onderdelen.

Clash detection

Op elke gewenste plek zijn 2D- en 3D tekeningen van doorsneden, aanzichten en details op te vragen. Het model geeft daarnaast ook betrouwbare hoeveelheden en specificaties op. Door middel van “clash detection” vindt er automatische controle plaats. Omdat het één centraal model is worden alle wijzigingen en aanvullingen goed en eenvoudig verwerkt en zijn de mogelijke gevolgen direct voor iedereen zichtbaar.

Bij Mabutec zorgen wij er voor dat er tijdens het gehele proces, betrouwbare en actuele informatie beschikbaar is voor alle betrokken partijen. Dit zorgt niet alleen voor een grote mate van efficiëntie, maar ook voor een optimaal communicatieproces.