De keuzes die deze meervoudige winst bepalen worden tijdens de ontwerpfase gemaakt. Hoe eerder Mabutec bij het project betrokken wordt, des te groter de mogelijkheden zijn om een integraal en optimaal ontwerp te kunnen realiseren.

Dit ontwerp vertaalt zich in resultaten tijdens de bouw, het gebruik, onderhoud en het beheer. Tijdens het uitwerken van het ontwerp, en de realisatie hiervan in de praktijk, adviseert, controleert en bewaakt Mabutec desgewenst het proces en de resultaten.

Vergelijking van verschillende variabelen
Mabutec heeft een model ontwikkeld om de verschillende concepten en keuzes vergelijkbaar te maken. Hierbij worden de TCO’s van de verschillende opties berekend en vergeleken met de totale besparing en terugverdientijd. Zo wordt alles teruggerekend naar de besparing per energie-eenheid. Door deze transparantie kunt u onderbouwd een weloverwogen beslissing nemen.

Wij zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van onze aanpak en de meervoudige winst die dit oplevert. Graag willen wij ook u op praktische, inspirerende en concurrerende wijze tonen waarom juist onze aanpak zo goed werkt.

Recente Projecten